Slovensko ljudsko izročilo in ljubezen do domovine

Izvleček Namen prispevka je spodbuditi učitelje in učence k spoznavanju našega ljudskega pripovednega izročila. Najprej je na kratko prikazana zgodovina…