Razvijanje in spremljanje problemskih znanj v povezavi s pojmi krivulja, funkcija, premica in stožnica

Izvleček V prispevku je predstavljen primer razvoja in spremljanja problemskih znanj pri dijakih na primeru obravnave stožnic. Dijaki spoznavajo matematiko…