Računovodsko poročanje v letnih poročilih osnovnih šol

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/1/41-55 Povzetek Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so računovodska poročila (obvezno letno računovodsko poročanje) kot del letnih poročil slovenskih…

Dejavniki, ki vplivajo na vsebinsko ustreznost računovodskih poročil slovenskih osnovnih šol

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/1/27-40 Povzetek Računovodsko poročilo osnovne šole kot javnega zavoda je del letnega poročila o poslovanju šole, ki ga morajo obvezno,…