Druženje otrok in mladostnikov s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z otroki dveh rednih mariborskih osnovnih šol

Socialising of Children and Adolescents with Moderate and Severe Intellectual Disabilities with Children from Two Primary Schools in Maribor