Opismenjevanje po načelih formativnega spremljanja

Izvleček V prispevku je opisan primer opismenjevanja, ki je bil izveden v praksi v šolskem letu 2018/2019 v 2. razredu…