Poučevanje učencev z avtističnimi motnjami

Povzetek Učitelji osnovnih šol se, tudi zaradi težnje po uresničevanju načel inkluzije, v razredu srečujejo z raznoliko populacijo učencev. Kljub…

Pomoč učencu z disleksijo po korakih petstopenjskega modela nudenja učne pomoči

Povzetek Disleksija je ena od specifičnih učnih težav, ki pomembno vpliva na delovanje posameznika v vsakem življenjskem obdobju. Poleg zelo…