Izzivi učitelja praktičnega pouka frizerstva pri poučevanju na daljavo

Challenges Faced by Teacher of Practical Training in Hairdressing during Distance Teaching