Šola straši, če je znotraj votla, okoli pa je nični

Izvleček Strah je v šoli pogosto prisoten čustveni element, ki močno vpliva na učenje, na poseben način pa se kaže…