Kako smo igralnico za nekaj časa spremenili v »mini« svetovno kavarno (izkušnja dela in uporabe sodelovalnih pristopov s predšolskimi otroki)

How We Turned the Playroom into a “Mini” World Café (An Experience of Working and Using Participatory Learning Approaches with…