Elementi formativnega spremljanja v procesu načrtovanja in izvedbe govornih nastopov

Izvleček V prispevku je predstavljen primer realizacije načrtovanja in izvedbe govornih nastopov pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole….