Bralna pismenost in reševanje matematičnih besedilnih problemov

Izvleček Pri urah matematike v drugem razredu sem opažala izjemno slabo znanje pri reševanju nalog z besedilom, kljub temu da…