Avtomatsko zaznavanje vrtač z metodo slikovnega ujemanja

https://doi.org/10.59132/geo/2020/1/33-40 Povzetek Raziskovalna naloga Vrtače Rampolj in okolice v kamniški občini je na 52. državnem srečanju mladih raziskovalcev prejela zlato…