Delo in vloga šolskega projektnega tima v razvoju podjetnostne kompetence

School Project Team’s Work and Role in Entrepreneurship Competence Development