Uspešno poučevanje učenca z avtistično motnjo v osnovni šoli

Izvleček Učitelji osnovnih šol se srečujemo z raznoliko populacijo učencev. Na naši šoli smo se prvič srečali s poučevanjem učenca,…