Učitelj inštrumenta/petja na razpotju družbenokulturne in akademske izobraževalne vizije

Izvleček Družbenokulturni pojavi tako pri nas kot tudi v tujini izpostavljajo vprašanja kurikula, ciljev izobraževanja in načinov poučevanja inštrumenta/petja. Področja…

Samopodoba kot gonilo glasbenega razvoja

Izvleček Glasbeno samopodobo s psihološkega vidika obravnavamo kot del splošne samopodobe. Posameznik v njej združuje mišljenje in čutenje o samem…