Migracije, integracija in diskriminacija pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/51-55 Povzetek V prispevku avtorica razmišlja o migracijah, njihovih vzrokih in oblikah ter stališčih politike do njih. Predstavi tudi smisel…

Uporabnost aplikacije Nearpod pri preverjanju in utrjevanju znanja

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/78-80 Povzetek V prispevku avtorica predstavi uporabnost aplikacije Nearpod za preverjanje in utrjevanje znanja pri pouku geografije v 1. letniku…