Zgodba o uspehu

Izvleček Prispevek povzema uspehe slovenskih ekip na državnem in mednarodnem tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov v Izraelu. Abstract Success Story…

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov med epidemijo

Izvleček Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov »Videl, premislil, odklenil!« ima v Sloveniji že več kot desetletno tradicijo, mednarodno tekmovanje v…