Metoda Alfreda A. Tomatisa – njena uporaba in učinki pri učencih v glasbeni šoli

Izvleček Članek predstavlja metodo Tomatis in raziskave, ki so bile narejene na tem področju. V sklopu projekta Po kreativni poti…