Organiziranost ljubiteljske kulture v Sloveniji

Izvleček Ljubiteljska kultura je v Sloveniji množično izvajana, bogata in razvejana po dejavnostih. Številna kulturna društva in skupine prirejajo najrazličnejše…