Vključevanje učencev v popravljanje napak

Izvleček V prispevku je predstavljen pogled na vedno aktualno temo v šolskem prostoru – popravljanje napak. Kako načrtovati pouk, ki…

Merjenje koncentracij črnega ogljika in določanje njegovih virov v okolici treh osnovnih šol – uvod v projektno učenje

Povzetek IzvlečekV prispevku predstavljamo enostavno terensko kampanjo merjenja koncentracij črnega ogljika v okolici osnovnih šol, ki služi kot uvod v…

Dan samostojnega dela – Predstavitev načina dela na razredni stopnji javne osnovne šole

Independent Work Day – Presentation of Work Methods in Grades 1-5 in a Public PrimarySchool