Bralna učna strategija VŽN pri predmetu družba v 5. razredu

Izvleček Še danes se nam pogosto dogaja, da pojem pismenost omejimo zgolj na zmožnost branja, pisanja in računanja. V nacionalni…