Razmislek o kakovostnem načrtovanju pouka

Izvleček Članek je namenjen učiteljem, ki tako kot številni strokovnjaki iščejo odgovore na vprašanja, povezana z načrtovanjem pouka tujega jezika…