Tipi in nekaj primerov nalog matematičnega modeliranja za razredno stopnjo

https://doi.org/10.59132/viz/2023/4-5/15-21 Izvleček Modeliranje pri pouku zgodnje matematike je povezano s pristopi poučevanja matematike, ki spodbujajo povezovanje realnega sveta z abstraktnim…