Babilonski stolp – primer dobre prakse medkulturnosti in večjezičnosti v osnovni šoli

Izvleček Kakovostna »jezikovna vzgoja« se začne s spoštovanjem vsakega posameznika ter njegovega edinstvenega jezikovnega repertoarja – kar vključuje ne le…