Nadarjeni učenci in inovativni pristopi pri obravnavi konstruktivizma

Izvleček Na OŠ Koroški jeklarji nadarjenim učencem že vrsto let nudimo šolsko okolje, kjer lahko svoja znanja in sposobnosti kakovostno…