Učenec z razvojno motnjo koordinacije pri pouku geometrije

Izvleček Razvojna motnja koordinacije je specifična učna težava, ki je prisotna pri 5-6 % šolske populacije in pogojuje težave na…