Enačba sence ravne palice v treh ravninah

Izvleček Članek predstavi izpeljavo enačbe sence v treh značilnih ravninah, to je v vodoravni, navpični in ekvatorialni ravnini. Abstract Equation…