Potrebe sodobne družbe narekujejo nove pristope k izobraževanju

The Needs of Contemporary Society Call for New Approaches to Education