Formativno spremljanje pri pouku slovenščine v gimnaziji

Izvleček V prispevku predstavljam svojo izkušnjo s formativnim spremljanjem. Obravnavala sem Boccaccievo Novelo o sokolu in uporabila naslednje elemente FS:…