Nadarjeni učenci in delo z njimi v osnovni šoli

Povzetek Z uvedbo devetletne osnovne šole v Sloveniji je delo z nadarjenimi učenci postalo zakonska obveznost. Smernice za delo z…