Prilagoditve za delo z otrokom s sumom na delni avtizem

Izvleček Učitelji vse pogosteje iščemo nove načine in pristope, kako vključiti učence z različnimi učnimi, čustvenimi in gibalnimi ovirami v…