Zakaj in kako se lahko integriteta ter z njo povezane vsebine vključijo v pouk

Primer vključevanja integritete v pouk obveznih in obveznih izbirnih predmetov Why and How Integrity and Related Topics Can Be Integrated…

S kakovostnimi vprašanji na pot raziskovanja, odkrivanja in učenja

Povzetek Postavljanje vprašanj je ena temeljnih veščin učinkovitih, kritičnih mislecev, kakršni naj bi postali tudi naši učenci. Učitelji si sicer…