Moj pogled na vključevanje podjetnosti in samoiniciativnosti v slovenski šolski sistem

My Perspective on Integrating Entrepreneurship and Self-initiative into the Slovenian Education System