Branje v projektu medgeneracijskega branja

Reading under the Intergenerational Reading Project

Predšolska bralna značka: konkretno in na kratko

Preschool Reading Badge: a Concrete and Concise Introduction