Vloga šolskega svetovalnega delavca pri ugotavljanju učnih težav učencev: sistematični pristop

Povzetek V praksi ugotavljam, da včasih učence s specifičnimi učnimi težavami (SUT) pozno prepoznamo in jim zato pozno zagotovimo potrebno…