Povezanost prijateljstva v mladostništvu s socialno sprejetostjo in osamljenostjo

Povzetek V naši raziskavi so sodelovali dijaki gimnazij in srednjih poklicnih šol. Ugotovili smo zmerno pozitivno povezanost med socialno sprejetostjo,…