Razvijanje grafomotoričnih spretnosti s pomočjo didaktičnih ploščic

Izvleček Razvita grafomotorična spretnost je glede na zahteve naše osnovne šole v prvih razredih ena pomembnejših sposobnosti oz. spretnosti za…