Trajnost v luči optimizma, ki ga je sicer težko prepoznati

Povzetek Trajnost je na pohodu, a iskanje novih načinov sodelovanja v in med organizacijami, javnostmi, sektorji, geografskimi območji in kulturami…