Razvijanje kritičnega mišljenja v učeči se skupnosti

Povzetek V prispevku je predstavljeno, kako smo na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci v okviru projekta Linpilcare po korakih akcijskega raziskovanja…