Problemska naloga v fazi poglabljanja in povezovanja matematičnih znanj

Izvleček V prispevku sta predstavljena primera problemskih matematičnih nalog, ki ju lahko rešimo po različnih po teh. Pri prvem primeru…