Pogledi učiteljev na inovativnost in ustvarjalnost

Povzetek V prispevku predstavljam poglede in razmišljanja učiteljev glede inovativnosti, ki naj bi bila glavno gonilo družbe, zato naj bi…