Ustvarjalno reševanje matematičnih problemov in formativna povratna informacija

Izvleček Ustvarjalno reševanje matematičnih problemov je proces, ki zajema tehnike ustvarjalnega in kritičnega mišljenja. Pri reševanju matematičnih problemov učenci veliko…