Model vzpostavljanja sodelovalne skupnosti na šoli

Povzetek Namen prispevka je predstaviti model vzpostavljanja sodelovalne skupnosti, ki je strokovnim delavcem na osnovni šoli omogočil avtonomno vodenje procesa…