Nasilje v razredu – kaj pa varno in spodbudno okolje?

Violence in the Classroom – and Where does a Safe and Encouraging Learning Environment Come in?