Samo podajanje informacij in nalog ne bo dovolj (osebno doživljanje vodenja projektnega tima)

Solely Giving Information and Tasks will not be Enough (Personal Experience of the Project Team Leadership)