Aktivnosti za zmanjšanje števila dijakov, ki predčasno opustijo šolanje

Activities to Reduce the Number of Students Leaving School Early