Rekonstruiranje gibanja z zakoni mehanike

Izvleček Pri poučevanju fizike so naloge, pri katerih so grafične odvisnosti ključne za rešitev naloge, dokaj redke. Čeprav takšne naloge…