Sistematično razvijanje trajnostnih znanj pri učencih s podporo in pomočjo različnih podpornih projektov

Systematic Development of Sustainable Knowledge in Learners with Support and Help from Various Support Projects