Je za dobre bralne dosežke pomembna le notranja motivacija?

Izvleček Avtorica se v članku osredotoča in skuša raziskati motivacijske elemente bralne pismenosti. Zanima jo predvsem vloga zunanje in notranje…