Preventivne dejavnosti svetovalne službe v okviru obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti

Povzetek Namen članka je predstaviti primer dobre prakse na področju izvajanja preventivnih dejavnosti v gimnazijskem programu in programu srednjega strokovnega…